TRANSFERNE CENE – PRAVILNIK O KAMATAMA ZA 2014. GODINU

 

kamatne stope - transferne cenePRAVILNIK

O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM „VAN DOHVATA RUKE“ ZA 2014. GODINU

(„Sl. glasnik RS“, br. 23/2015)

 Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke“, za 2014. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Član 2

Kamatne stope iz člana 1. ovog pravilnika su:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 7,14% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 4,39% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(3) 3,12% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(4) 5,86% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(5) 4,42% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(6) 13,00% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

2) za druga privredna društva:

(1) 13,82% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 11,12% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 6,57% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 5,79% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 8,49% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 7,07% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(7) 5,28% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(8) 5,74% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope iz stava 1. ovog člana primenjuju se i na zajmove.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović