POPUNJAVANJE I DOSTAVLJANJE PB – 2 OBRASCA i PPDG-1S

 

POPUNJAVANJE I DOSTAVLJANJE PB – 2 OBRASCA

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige, po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva, dužan je da poresku prijavu i poreski bilans za 2014. godinu, podnese nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. marta, odnosno 16. marta 2015. godine.
Ostvareni prihod oporezuje se po stopi od 10%.
Obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti (preduzetnici) su:
– fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti iz člana 31. Zakona,
– svako drugo fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost,
– fizičko lice, po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva, a koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast i koje vodi poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva (u skladu sa članom 43. stav 2. Zakona).

VAŽNO: Porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja koje nisu plaćene u 2014. godini, a po osnovu kojih je u poslovnim knjigama iskazan rashod uključujući obračunatu a neisplaćenu ličnu zaradu preduzetnika ne priznaju se na teret rashoda u poreskom bilansu tog poreskog perioda i uvećavaju oporezivu dobit

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović