OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU PRILIKOM ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA OD FIZIČKOG ILI PRAVNOG LICA

businessPorez na imovinu se plaća na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije.
Nepokretnostima se smatraju građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo zemljište, stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže, građevinski objekti i njohvi delovi.

Porez na imovinu se plaća na pravo svojine i na pravo korišćenja u slučaju kada je nepokretnost u javnoj svojini ili kada imalac svojine nije poznat.

Pravno lice koje zakupljuje poslovni prostor od fizičkog ili pravnog lica, koje je vlasnik nepokretnosti, nije obveznik poreza na imovinu.
Obveznik poreza na imovinu je vlasnik nepokretnosti i takođe je u obavezi da podnosi poresku prijavu.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović