IZMENA MESEČNIH AKONTACIJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

TAXPravna lica, obveznici poreza na dobit pravnih lica, obračunavaju i plaćaju akontacije poreza na dobit pravnih lica za 2015. godinu u skladu sa članom 66. do 69. Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Obveznici poreza na dobit pravnih lica prema članu 67. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, su sva pravna lica osim nedobitnih organizacija, poreski obveznici u reorganizaciji i poreski obveznici iz člana 34., a to su poreski obveznici koji su u postupku likvidacije i stečaja.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović