IZJAVA O NEAKTIVNOSTI

Abbeville_empty_factoryIzjava o neaktivnosti – mogu je dostaviti APR-u novoosnovana privredna društava, koja su osnovana sa minimalnim osnivačkim kapitalon (100 din), i koja nisu poslovala, druga privredna društva koja su osnovana ranije skoro da u opšte nemaju uslova za podnošenje Izjave o neaktivnosti.

 

Pravno lice koje nije imalo poslovnih događaja, niti je u poslovnim knjigama za tu godinu imalo podatke o imovini i obavezama u izveštajnoj 2014. godini, dužno je da do kraja februara 2015. godine, dostavi Agenciji za privredne registre – Registru finansijskih izveštaja izjavu o neaktivnosti, potpisanu od strane zakonskog zastupnika, u skladu sa članom 33. stav 5. Zakona o računovodstvu i članom 15. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijksih izveštaja.

Pravno lice koje ima potraživanja i obaveze iz prethodnih izveštajnih godina iako nije imalo poslovnih aktivnosti u izveštajnoj 2014. godini ne može podneti izjavu o neaktivnosti.

Veoma je retka situacija da pravno lice može podneti izjavu o neaktivnosi, jer se za 2013. godininu plaćala naknada za dostavljanje izjave o neaktivnosti, i mora imati rashode u 2014. godini po tom osnovu, kao i odliv novca ili obavezu prema licu koje je to platilo umesto obveznika.

Nakon podnošenja izjave o neaktvinosti, zakonski zastupnik ne može poricati sadržinu izjave, nakon njene obrade i javnog objavljivanja od strane Registra, pravno lice ne može da podnese redovni godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu.

Pravno lice za koje je zakonski zastupnik podneo izjavu o neaktivnosti za 2014. godinu smatra se za mikro pravno lice za 2015. godinu.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović