OSNOVICA ZA OBRAČUN POREZA NA IMOVINU KOD MIKRO PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA

Zemanta Related Posts ThumbnailMikro privredna društva i preduzetnici koji vode poslovne knjige u skladu sa MSFI za MSP, odnosno u skladu sa  Pravilnikom za mikro i druga pravna lica osnovicu za obračun poreza na imovinu utvđuju na osnovu utvrđene cene po 1m2 od strane lokalne samouprave.
Rok za dostavljanje Poreske prijave za 2015. godinu je 31. mart 2015. gdine.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović