OBRAČUN LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA

Sindikati_su_trazili_da_cena_rada_bude_137_9_dinara.xPreduzetnik ili poljoprivrednik koji vode poslovne knjige mogu se opredeliti na isplatu lične zarade. Oni moraju doneti odluku o visini mesečne zarade i utvrditi bruto mesečnu zaradu. Obračun zarade vrši se u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Na bruto iznos mesečne zarade obračunava se i plaća porez za zarade i doprinose za socijalno osiguranje.
Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa na isplaćenu mesečnu zaradu propisana je članom 15a Zakona o porezu na dohodak građana, a u koju se uključuju i propisani porez i doprinosi koji se plaćaju na te zarade.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović