2

OBRAČUN DNEVNICA ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO

businesstrip2Način obračuna dnevnica za službeni put u inostranstvo je propisan članom 30. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika. Propisano je koja je obavezna dokumentacija koja se prilaže uz putni nalog, kao i drugi dokazi i uslovi.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.