• Home
  • Blog
  • Propisi

NOVI PROPIS KOJI SE PRVI PUT PRIMENJUJE PRILIKOM UTVRĐIVANJA RASHODA I PRIHODA ZA 2014. GODINU – MIKRO PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

Najveće izmene u odnosu na dosadašnji način procenjivanja poslovnih promena prihoda i rashoda odnose se na pravna lica i preduzetnike koji, počev od 2014 godine, poslovne knjige vode u skladu sa MSFI za MSP, odnosno u skladu sa novim Pravilnikom za mikro i druga pravna lica.

Priznavanje i iskazivanje kamata i drugih troškova pozajmljivanja za nabavku nematerijalne imovine

Za pravna lica i preduzetnike koji, počev od 2014 godine, poslovne knjige vode u skladu sa MSFI za MSP, odnosno u skladu sa novim Pravilnikom za mikro i druga pravna lica, priznavanje u računovodstveni tretman kamata i drugih troškova pozajmljivanja, značajnije je izmenjen.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović