DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO

sluzbeni putOdredbama Zakona o radu je definisano da zaposleni imaju pravo na naknadu troškova za vreme provedeno na službenom putovanju u inostranstvou skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje u visini utvrđenoj posebnim propisima.

Poseban propis jeste Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika kojom je utvrđena visina naknade troškova službenog putovanja u inostranstvo. Sastavni deo Uredbe čini i Spisak dnevnica po stranim državama.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović