26.02.2015. GODINE, ODRŽAN JE „IN HOUSE“ SEMINAR „TRANSFERNE CENE – SA PRAKTIČNOM IZRADOM STUDIJE“

U Novom Sadu, u poslovnim prostorima direkcije firme PUT INVEST DOO, u ulici Branimira Ćosića, broj 2., u organizaciji Centra za poslovno obrazovanje Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, održan je „in house“ seminar na temu: „TRANSFERNE CENE – SA PRAKTIČNOM IZRADOM STUDIJE“

Seminar je održala dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navednoj temi (www.biljanatrifunovicifa.com).
Seminar je bio namenjen zaposlenima firme PUT INVEST DOO, koja posluju sa povezanim licima.

DSCI0384  DSCI0385DSCI0390DSCI0394
Teme na seminaru su bile sledeće:
• Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnik o transfernim cenama
• Ko se smatra povezanim licem;
• Primer – utvrđivanje povezanosti između poreskih obveznika;
• Obaveze poreskog obveznika;
• Dokumentacija transfernih cena;
• Vrste metoda koje je moguće koristiti pri obračunu cena “van dohvata ruke”
o Metod uporedive cene na tržištu;
o Metod preprodajne cene;
o Metoda cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu
o Metoda transakcione neto marže
o Metoda podele dobiti ;
o Funkcionalna analiza i ekonomska uporedivost;
o Primeri, za svaki metod
o Utanjena kapitalizacija
o Obračun kamate „van dohvata ruke“
o Korekcija rashoda kamata po osnovu utanjene kapitalizacije;
o Korekcija rashoda kamata primenom pravila o transfernim cenama;
o Utvrđivanje prosečnog stanja zajmova/kredita kod povezanih lica:
o Izveštaj /Studija/ transfernih cena

Svaki polaznik je dobio pored skripti sa predavanja, obrazaca i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i premenljiva u procesu rada. Kompletan materijal na CD sa dva modele studije, (jedan za proizvodno preduzeće, drugi za trgovinsko preduzeće).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović