• Home
  • Blog
  • Događaji

11.02. 2015. ODRŽAN JE SEMINAR: PRIPREMA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA ZA PRIMENU ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINASIRANJU TERORIZMA

 

U cilju upoznavanja vlasnika računovodstvenim agencija i želji da poslovanje njivovih firmi bude u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, tako da izbegnu neprijatnosti prilikom inspekcijske kontrole i visoke novčane kazne, 11.02.2015. godine, održan je jednodnevni seminar na temu “PRIPREMA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA ZA PRIMENU ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINASIRANJU TERORIZMA”, u organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2.
Uprava za sprečavanje pranja novca i inspekcija Uprave prihoda od početka 2013., a posebno u toku 2014. godine, sprovode intenzivan nadzor i kontrolu knjigovodstvenih agencija, kako u praksi sprovode Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Izmenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, usvojenog krajem decembra 2014. godine, na žalost nije ukinuta obaveza sticanja licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica, Član 40. Zakona, stav 5.
S druge strane usvojeno je višestruko uvećanje novčanih kazni koje su propisane i za najmanje propuste.
Cilj seminara je bio detaljno upoznavanje sa propisima i novinama iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i njihova primena u praksi.
Ciljna grupa seminara: su vlasnici računovodstvenih agencija, direktori privrednih društava koje vode knjigovodstvo drugim firmama i zaposleni u njima, koji su se upoznali sa iskustvima firme koja je imala kontrolu inspekcije Uprave za sprečavanje pranja novca.

DSCI0366  DSCI0370DSCI0373DSCI0375
Polaznici seminara su se upoznali sa neophodnom dokumentacijom koju svaki obveznik prema Zakonu o SPN i FT u svojoj firmi mora da poseduje i prezentuje inspekciji, kako bi se izbegle visoke kazne. Donošenjem potrebnih odluka o imenovanju ovlašćenih lica, usaglašavanjem svojih pravilnika, obrazaca za procenu rizika, programa stručnog obrazovanja zaposlenih …
Seminar je održao dipl. ekonomista DEJAN TRIFUNOVIĆ, suvlasnik i zamenik direktora “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o, Beograd, sa dugogodišnjim iskustvom u finansijskom i računovodstvenom sektoru banaka i privrede, ovlašćeni računovođa, revizor, ovlašćeni procenitelj kapitala, sa položenim ispitom i licencom za obavljanje poslova ovlašćenog lica u računovodstvu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom.
Interaktivni seminar je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u poslovanju računovodstvenih agencija.
Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu, da na vreme zaštite svoje firme od sankcija nadležnih inspekcija.
Svaki polaznik je dobi pored skripti sa predavanja, obrazce i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i primenljiva u procesu rada. Pored štampanog materijala, polaznici dobijaju i CD sa kompletnim materijalom koji sadrži sve neophodne modele dokumentacije.

Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih firmi: PLUTCON doo, Beograd, DIKTIS KNJIGOVODSTVO, Beograd, BOJOVIĆI doo, Beograd, AGENCIJA EUKLID, Beograd.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović