VIŠE ISPLAĆENU MEĐUDIVIDENDU – OSNIVAČI VRAĆAJU

Zemanta Related Posts ThumbnailZakonom o privrednim društvima, dozvoljava je da privredno društvo ukoliko nema neraspoređenu dobit iz ranijih godina može da podiže međudividendu.   Da bi vlasnici – osnivači ostvarili pravo na podizanje međudividende u toku godine pre sastavljanja konačnog finansijskog izveštaja za prethodnu godinu, odredbama člana 273. Zakona o privrednim društvima propisano je i sledeće:
– potrebno je sastaviti periodični – privremeni finansijski izveštaj za određeni period u godini (npr. 01.01.-30.06.) gde se jasno vidi da je društvo u tom periodu ostvarilo dobit, i da društvo raspolaže sa dovoljno sredstava za plaćanje međudividende;
– iznos međudividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa zakonom ili statutom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović