USLOVI ZA ČUVANJE HRANE I PROMET

Zemanta Related Posts Thumbnail
Preduzeće, drugo pravno i fizičko lice i preduzetnik mogu proizvoditi i stavljati u promet prehrambene proizvode ukoliko ispunjavaju uslove u pogledu:

–       proizvodnje,

–       prometa,

–       prostorija,

–       opreme i

–       uređaja.

Inspekcijski nadzor nad primenom propisa u pogledu kvaliteta u proizvodnji i prometu prehrambenih proizvoda, vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, preko inspektora za kontrolu kvaliteta:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović