PRIZNAVANJE, VREDNOVANJE I PREZENTACIJA U FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2014. GODINU – SREDNJA I MALA PRAVNA LICA

Priznavanje i vrednovanje pozicija za srednja i mala pravna lica u skladu i odredbama MSFI za MSP.

Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu neophodno je voditi računa o razvrstavanju privrednih subjekata po veličini. Priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima bitno se razlikuje kada se za mikro privredne subjekte (preduzeća, zadruge, preduzetnici) primenjuje Pravilnik za mikro i druga pravna lica. Bitna je razlika u priznavanju pozicija, Na primer, velika i srednja preduzeća osnovna sredstva vode i vrednuju po fer vrednosti dok mikro isključivo po nabavnoj. Za razliku od velikih i srednjih, mikro pravna lica nemaju obaveza obračuna i priznavanja odloženih poreza.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović