PRELAZAK SA PAUŠALA NA KNJIGE

indexPrema odredbama člana 40. Zakona, preduzetnik koji nije u mogućnosti da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome vođenje knjiga otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na pušalno utvrđen prihod.

Pravo na paušalno oporezivanje preduzetnika uređeno je čl. 40. do 42. Zakona o porezu na dohodak građana.

Podsećamo da se u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 47/2013 i 48/2013 – ispr. – dalje: Izmene Zakona), koje su stupile na snagu 30.5.2013. godine počev od 1.1.2014. godine, pravo na paušalno oporezivanje ne može priznati preduzetniku:

1) koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović