POREZ NA UKUPAN PRIHOD GRAĐANA ZA 2014. GODINU

porezPorez na ukupan prihod građana za 2014. godinu plaćaju fizička lica- rezidenti i nerezidenti koji su u 2014. godini ostvarili ukupan dohodak veći od 2.211.336,00 dinara.

Godišnji porez na ukupan prihod građana plaćaju sva fizička lica ( rezidenti i nerezidenti Republike Srbije) koji su ostvarili ukupan dohodak jednak trostrukoj prosečnoj godišnjoj zaradi koja za 2014. godinu iznosi 737.112,00 dinara.

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka koji iznose:

  • za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike – 294.844,80 dinara;
  • za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po članu – 110.566,80 dinara.

Godišnji porez na dohodak građana plaća se na oporezivi dohodak po stopi od:

  • 10% – za fizičko lice koje je ostvarilo oporezivi dohodak u iznosu do šestostruke prosečne godišnje zarade – na iznos do 4.422.672,00 dinara;
  • 15% – za fizičko lice koje je ostvarilo oporezivi dohodak u iznosu koji je veći od 4.422.672,00 dinara – iznos do 4.422.672,00 dinara oporezuje se po stopi od 10%, a na iznos iznad 4.422.672,00 dinara oporezuje se po stopi od 15%.

Rok za podnošenje poreske prijave na Obrascu PPDG-5 je do 15. maj 2015. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović