OTUĐENJE OPREME I PDV

Prilikom prodaje opreme, obveznici PDV dužni su da na računu za prodatu oprmu obračunaju iskažu i PDV. Član 28. Zakona o PDV dozvoljava privrednim subjektima koji su u sistemu PDV da prilikom nabavke opreme imaju pravo na odbitak prethodnog poreza.

 

Pravo na odbitak prethodnog poreza članom 29. stav 1. tačka 3) Zakona izuzeta od odbitka prethodnog poreza su sledeća sredstva i to: tepisi, električni aparati za domaćinstvo, televizijski i radio prijemnici, umetnička dela likovne i primenjene umetnosti i drugi ukrasni predmeti koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija.

Oveznici PDV kada prodaju svoju opremu, i to: putničke automobile, motocikle, plovne objekte i vazduhoplove za koje pri nabavci nisu imali pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno, nisu dužni da za taj promet obračunaju PDV, s obzirom na to da je članom 6. stav 1. tačka 2) Zakona propisano da se ovaj promet, u smislu Zakona, ne smatra prometom dobara i ne podleže obavezi obračuna PDV.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović