Održano predavanje o transfernim cenama-novine i pravila

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 16. januara 2015. godine održano je predavanje na temu: „Transferne cene – praktična primena metoda za utvrđivanja cene van dohvata ruke“.

TC_1Predavač je bila dipl. ekonomista Biljana Trifunović, vlasnik i direktor “IFA – International Financial Agency” d.o.o, Beograd a cilj predavanja bio je informisanje privrednika o novom Zakonu o porezu na dobit i Pravilniku o transfernim cenama. Obaveza svih privrednika koji posluju sa povezanim licima je da pored podataka koji se iskazuju u Poreskom bilansu, dostave poreskim organima i Izveštaj/Studiju o transfernim cenama-cenama van dohvata ruke.Predavanje je obuhvatilo sledeće teme:

  • Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnik o transfernim cenama;
  • Šta su transferne cene;
  • Ko se smatra povezanim licem;
  • Primer – utvrđivanje povezanosti između poreskih obveznika;
  • Obaveze poreskog obveznika;
  • Dokumentacija transfernih cena.

Skup je, u ime organizatora, otvorila Jelena S. Stankov, rukovodilac Centra za ekologiju, održivi razvoj, kvalitet i edukacije, koja je pozdravivši prisutne, ukazala na značaj edukacije javnosti na temu Transfernih cena imajući u vidu zakonsku obavezu izrade Izveštaja o transfernim cenama za poslovnu 2014. godinu. Ovom prilikom, najavljen je i jednodnevni instruktivni trening-seminar iz serije seminara iz oblasti spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, na temu TRANSFERNE CENE koji će biti održan 19. februara 2015. godine u RPK Novi Sad.

U uvodnom delu predavanja, Biljana Trifunović, vlasnik i direktor “IFA-International Financial Agency” definisala je pojam transfernih cena koji podrazumeva cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica.

Pravilnik o transfernim cenama može podeliti na tri celine: Formu i sadržinu dokumentacije o transfernim cenama; Izbor i način primene metode po principu „van dohvata ruke“ kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima, i Način utvrđivanja osnovice za obračun amortizacije stalnog sredstva nabavljenog iz transakcije sa povezanim licima a u skladu sa članom 10a i čl.59. do 61. Zakona o porezu na dobit.Privrednicima je prikazan i primer skraćenog Izveštaja o transfernim cenama, koji decidno pokazuje podatke vezane za zakup poslovnog prostora, zakup pokretnih stvari, uključujući i poslovanje sa licima koje imaju sedište iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Komentari prisutnih na kraju predavanja, odnosili su se na profesionalnost, bogato iskustvo i znanje predavača, temeljnu obradu teme, neposredan pristup i spremnost na potpun odgovor na pitanja učesnika.

TC_3

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović