ODLUKA O OTPISU OBAVEZA I POTRAŽIVANJA

Na zahtev velikog broja pretplatnika bloga, dajemo primer odluka o otpisu obaveza i potraživanja prema ino partnerima, iste se naravno mogu koristiti i za domaći promet.

PRIMER ODLUKE O OTPISU OBAVEZA

 

Na osnovu člana 16. stav 1. tačke 1), 2) i 3) Zakona o porezu na dobit pravnih lica direktor preduzeća “IFA” d.o.o., BEOGRAD, Biljana Trifunović dana 31.12.2014. godine donosi:

 

ODLUKU O OTPISU OBAVEZE

1. Otpisuje se u potpunosti obaveza prema firmi Electtro  Power & Water . Z.o.o. Ul. Sztruttwert br. 658 Warszava, Poljska u iznosu od 660,00 EUR što u dinarima iznosi 75.054,08 dinara na dan 27.12.2014.

Obrazloženje odluke:
S obzirom da su ispunjeni svi propisani uslovi za otpis obaveze:
– otpisani iznos redovno je registrovan kao kreditni odnos kod NBS;
– obaveza je starija od tri godine;
– od dobavljača je stiglo Obaveštenje da u njihovom knjigovodstvu nema otvorenih stavki niti potraživanja prema našoj firmi.

Na osnovu navedenog iznos obaveza od 660,00 EUR odnosno 75.054,08 dinara,proknjižiti u korist prihoda poslovanja.

 

Direktor:
_________________
Biljana Trifunović

PRIMER ODLUKE O OTPISU POTRAŽIVANJA

Na osnovu člana 16. stav 1. tačke 1), 2) i 3) Zakona o porezu na dobit pravnih lica direktor preduzeća ““IFA” d.o.o., BEOGRAD, Biljana Trifunović dana 31.12.2014. godine donosi:

 

ODLUKU O OTPISU POTRAŽIVANJA

1. Otpisuje se u potpunosti potraživanje od Firme “BOGDAN” Zvornik, Republika Srpska, u iznosu od 23.204,90 EUR što u dinarima po srednjem kursu NBS nakon obračuna kursnih razlika iznosi 2.638.821,78 dinara na dan 31.12.2014.
2. Otpisuje se u potpunosti potraživanje od firme “ALUPAK” d.o.o. Tuzla, BIH, u iznosu od 7.192,00 EUR što u dinarima po srednjem kursu NBS nakon obračuna kursnih razlika iznosi 817.862,01 dinara na dan 31.12.2014.

Obrazloženje odluke:
S obzirom da su ispunjeni svi propisani uslovi za otpis potraživanja:
– otpisani iznosi proknjiženi su u prihode poslovanja firme u periodu kada su nastali;
– istekao je rok za naplatu – zastarelost potraživanja;
– obe firme su tužene kod nadležnog suda /prilog tužbe/.

Pored tužbi, za obe firme dobijene su pravosnažne sudske presude kojima se dužnici obavezuju da plate dug. Datum sudske presude je 08.oktobar 2011. godine. Do današnjeg dana presuda nije realizovana – naplaćena od dužnika.

Na osnovu navedenog iznos ukupnog potraživanja od 30.396,90 EUR odnosno 3.456.683,79 proknjižiti na teret troškova poslovanja.
Direktor:
_________________
Biljana Trifunović

 

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović