KNJIŽENJE REZERVISANJA ZA ZADRŽANE KAUCIJE I DEPOZITE U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2014. GODINU

građevinski radoviPrema Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 95/2014 – dalje: Pravilnik) na sledećim analitičkim računima se evidentiraju formiranje i ukidanje neiskorišćenih rezervisanja:
• računu 402 – Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite, iskazuju se dugoročna rezervisanja za troškove koji će se s velikom izvesnošću javiti u narednim godinama po osnovu zadržanih kaucija i depozita za posao izvršen kvalitetno i o roku i sl, a za koji je ostvaren prihod u punom iznosu,
• račun 543 – Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite gde se na teret ovog računa, a u korist računa 402 formiraju rezervisanja i
• račun 678 – Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja u čiju korist se evidentira neiskorišćeni iznos rezervisanja, a na teret računa 402.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović