FEBRUARSKI PRAZNICI – POMERILI KRAJNJI ROK ZA PLAĆANJE PORESKIH OBAVEZA

Državni praznik Sretenje praznuje se neradno 15. i 16. februara, kako 15. pada u nedelju praznični dani se produžavaju do 17. februara. Prvi radni dan je 18. 02. 2015.
Zakonom o opštem upravnom postupku član 91. stav 2 propisano je da kada poslednji radni dan pada u nedelju ili na dan državnog praznika, poslednji dan za plaćanje poreza pomera se za prvi naredni radni dan.
Poreske obaveze koje dospevaju 14. i 15. februara i koje se pomeraju na 18. februar kao poslednji dan za plaćanje poreza su:
1) Podnošenje PP PDV i plaćanje PDV za januar 2015. godine za mesečne obveznike PDV-dospeva 15. februara i pomera se na 18. februar 2015. godine;
2) Naknada za posebne tokove otpada za period od 01.10 do 31.12.2014. godine- dospeva 15. februara i pomera se na 18. februar 2015. godine;
3) Uplata akontacije akcize za period od 16. do 31.01.2015. godine-dospeva 15. februara i pomera se na 18. februar.
4) Uplata akontacije poreza na dobit za januar 2015. godine- dospeva 15. februara 2015. godine i pomera se na 18. februar 2015. godine.
5) Uplata akontacije poreza na dohodak od samostalne delatnosti za januar 2015. godine- dospeva 15. februara i pomera se na 18. februar 2015. godine.
6) Uplata akontacije poreza na imovinu za prvo tromesečje 2015. godine- dospeva 14. februara 2015. godine ( 45 dana od dana početka tromesečja) i pomera se na 18. februar 2015. godine;
7) Uplata naknade za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte za period od 16. do 31.01.2015 godine- dospeva 15. februara i pomera se na 18. februar 2015. godine;
8) Uplata akontacije socijalnih doprinosa za januar 2015 godine za preduzetnike ( koji ne obračunavaju ličnu zaradu )-dospeva 15. februara i pomera se na 18 februar 2015 godine;
9) Uplata socijalnih doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu za osnivače, odnosno članove privrednog društva koji su radno angažovani u privrednom društvu za januar 2015. godine- dospeva 15.februara i pomera se na 18.februar 2015. godine;
10) Krajnji rok za podnošenje prijave za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike za 2014. godinu i akontacione obaveze doprinosa za 2015 godinu na Obrazcu PPD-SU i plaćanje akontacije doprinosa za prvo tromesečje 2015. godine u visini akontacije za 2014. godinu- dospeva 14. februara ( 45 dana od dana početka tromesečja) i pomera se na 18. februar 2015. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović