KALENDAR SPOLJNOTRGOVINSKIH OBAVEZA ROK JE 10. JANUAR 2015. GODINE

Dostavljanje izveštaja NBS nije više jednostavan posao gde u obrasce unosite samo stanja dugovanja i potrađivanja prema inostranstvu. Ovo se posebno odnosi na popunjavanje i dostavljanje obrazaca: P-1, O-1, P-2, FL-1, i FL-2. Doneti su novi obrasci, koji pored podataka o obavljenim spoljnotrgovinskim poslovima, naziv i sedište stranog pravnog lica, broj i datum računa i JCI zahtevaju od obveznika da dostavi i druge bitne podatke a to je: da li se radi o povezanim licima, procenat učešća u kapitalu i sl.
Adresa za dostavljanje obrazaca je promenjena, o tome ste već obavešteni i glasi:
izvestavanje@nbs.rs
U prilogu, imate na raspolaganju nove obrasce i Uputstva za popunjavanje.
KALENDAR SPOLJNOTRGOVINSKIH OBAVEZA JANUAR 2015.
Izveštaj se sačinjava u SAD dolarima prema zvaničnom srednjem kursu SAD dolara poslednjeg dana izveštajnog perioda.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović