4

ZASTARELOST OBAVEZA I OPROST DUGA

Prema Zakonu o obligacionim odnosima član 371. opšti rok zastarelosti je deset godina, ako nekim drugim zakonom nije drugačije regulisano.
Zastarelost obaveza iz ugovora o prometu roba i usluga
Kada se radi o prometu roba i usluga, zakupnina, potraživanja iz radnog odnosa, naknada štete, kamate itd. Rok za zastarelost je 3 /tri/ godine. Važno je naglasiti da zastarelost teče odvojeno za svaku isporuku robe ili pruženo uslugu odvojeno. Ukoliko ugovorne strane, sačine naknadno ugovor ili aneks ugovora kojim se reguliše rok plaćanja, automatski se menja i rok od kojeg teče zastarelost. Potpisivanjem IOS obrasca, dužnik priznaje svoju obavezu i automatski dolazi do prekida da teče rok zastarevanja obaveza. U slučaju da je obaveza već zastarela, i ako nakon tog roka ovlašćeno lice potpiše obrazac IOS, na taj način smatra se da se lice odreklo već zastarele obaveze. O obrascu IOS biće još reči u ovom tekstu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.