2

ZAJAM ZAPOSLENIMA

eko-bankePoslodavci mogu odobravati zajam zaposlenima u skladu sa članom 8. Stav 2. i članom 120. Tačka 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).
U skladu sa navedenim odredbama Zakona o radu, poslodavac svojim opštim aktom ili ugovorom o radu utvrđuje mogućnost odobravanja zajma zaposlenima.
Treba naglasiti, da poslodavac može zaposlenima da odobrava zajam (bez obzira na vrstu i namenu zajma) samo ako je takvu mogućnost utvrdio opštim aktom ili ugovorom o radu.
Da bi poslodavac mogao zaposlenima da odobrava ovu vrstu zajma, mora u svom opštem aktu da ima uređena osnovna pitanja u vezi sa odobravanjem zajma, kao što su: u kojim slučajevima će se odobravati zajam (namena zajma), visina zajma, rok otplate, početak otplate, i druga pitanja. Ako poslodavac nema opšti akt, pravo na zajam i osnovna pitanja po tom osnovu, može da ugovori ugovorom o radu sa svakim zaposlenim.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.