OTPIS POTRAŽIVANJA I ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA ZA 2014 GODINU

Sva pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige po principu dvojnog knjigovodstva, da bi iskazali u bilansu potraživanje, potrebno je da postoji verovatnoća da će to potraživanje biti i naplaćeno.
Nakon završenog popisa, popisna komisija procenjuje verovatnoću naplate potraživanja. Ona potraživanja koja nisu naplaćena nakon ugovorenog roka naplate, smatraju se sumnjivim i spornim potraživanjima.
Sumniva i sporna potraživanja se mogu umanjiti na teret ostalih rashoda, i to:
– ispravkom potraživanja;
– delimičnim otpisom (umanjenje vrednosti);
– potpunim otpisom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović