• Home
  • Blog
  • Događaji

10.12.2014. GODINE, ODRŽAN JE SEMINAR NA TEMU „POREZ NA IMOVINU PRAVNIH LICA – PRIPREMITE SE ZA NOVU I ISPRAVITE PROPUSTE IZ PRETHODNE – PPI PRIJAVE“

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, 10.12.2014. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je jednodevni seminar, na temu: „POREZ NA IMOVINU PRAVNIH LICA – PRIPREMITE SE ZA NOVU I ISPRAVITE PROPUSTE IZ PRETHODNE – PPI PRIJAVE“
Seminar je održala Dragana Đorđević, advokat iz Beograda, koja ima višegodišnje iskustvo u privrednom pravu i zastupanju pravnih lica i preduzetnika u postupku utvrđivanja visine poreza na imovinu pravnih lica.

DSCI0287  DSCI0291DSCI0294DSCI0296

Cilj seminara je bio da se privrednici upoznaju sa odredbama Zakona o porezima na imovinu, koje u znatnoj meri drugačije regulišu mnoga pitanja koja se tiču utvrđivanja i naplate poreza na imovinu, a pre svega u odnosu na prethodni period postoje razlike u predmetu oporezivanja, definiasanju poreskih obveznika, kao i u elementima i metodama, koje se primenjuju prilikom utvrđivanja poreske osnovice, kao napr:
• Šta je predmet oporezivanja?
• Da li je vrednost moje imovine utvrđena na zakonit način?
• Ko ima pravo da na osnovu knjigovodstvene vrednosti imovine podnese poresku prijavu?
• Da li sam u vreme rekonstrukcije objekta oslobođen obaveze podnošenja poreske prijave?
• Kakav je poreski tretman prava konstituisanih na neporketnosti ako je objekat u postupku legalizacije?
• Da li mogu da promenim iznos utvrđenog poreza?
• Da li sam obavezan da plaćam porez na imovinu ukoliko plaćam naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta?
• Kakav je poreski tretman imovine zahvaćene dejstvom više sile (poplava, zemljotres, elementarne nepogode i sl.)?
• Da li sam obavezan da plaćam porez na imovinu za objekte koje faktički ne koristim?
• Da li je privredno društvo nad kojim je pokrenut postupak likvidacile ili stečaja i dalje u obavezi da plaća porez na imovinu?
• Na osnovu kojih činjenica je doneto rešenje o porezu na imovinu i da li je ono zakonito, u slučajevima kada prethodno nisam podneo poresku prijavu?
Na ova i na mnoga druga pitanja dobićete odgovore na treningu čiji je cilj detaljno upoznavanje polaznika sa svim aspektima utvđivanja i naplate poreza na imovinu u skladu sa važećim propisima.
Teme na seminaru su bile sledeće:
• Predmet oporezivanja
• Poreski obveznici
• Nastanak poreske obaveze
• Poreska osnovica
• Poreske stope
• Poreska oslobođenja
• Poreski krediti
• Podnošenje poreske prijave, utvrđivanje i plaćanje poreza
• Trening je bio namenjen: Direktorima, tim liderima, preduzetnicima, šefovima računovodstva, knjigovođama, pravnicima i ekonomistima, ali i zaposlenima u koji žele da se upoznaju sa procedurama i postupkom obračuna i iskazivanja poreza na imovinu.
Svaki polaznik je na kraju seminara dobio pored skripti sa predavanja, obrazce i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i primenljiva u procesu rada. Pored štampanog materijala, polaznici su dobili i CD sa kompletnim materijalom.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović