VREME NASTANKA PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ZA OBJEKAT KOJI NIJE U POTPUNOSTI ZAVRŠEN

Objekti-Antika-ne-KorisheObaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje danom početka korišćenja objekta, nezavisno od toga da li se objekat koristi stalno ili povremeno, da li ga koristi obveznik ili drugo lice, odnosno da li je objekat koji se koristi u potpunosti završen ili ne
Imajući u vidu da obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način, u slučaju kada je korišćenje objekta otpočelo – poreska obaveza za taj objekat je nastala, nezavisno od toga da li se objekat koristi stalno ili povremeno, da li ga koristi obveznik ili drugo lice, odnosno da li je objekat koji se koristi u potpunosti završen ili ne.
* * *
Odredbom člana 10. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon) propisano je da obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00037/2014-04od 8.10.2014. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović