STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE I VONTERSKI RAD – SPECIFIČNOSTI I RAZLIKA

volonteri   oxford-strucno-osposobljavanje-5U našoj praksi rašireno je mišljenje da su volontiranje, stručno osposobljavanje i usavršavanje, jedno te isto angažovanje mladih, kako kod privatnih poslodavaca, tako u državnom i javnom sektoru.
Odredbama člana 201. Zakona o radu propisana je mogućnost zaključivanja ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju.
Najnovijim Zakonom o izmenama i dopunama zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014), između ostalog izmenjene su i odredbe člana 201. Zakona o radu, koje se primenjuju od 29.7.2014. godine, i koje sada glase:
„Ugovor o stručnom osposobljavanju može da se zaključi, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita, kad je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.
Ugovor o stručnom usavršavanju može da se zaključi, radi stručnog usavršavanja i sticanja posebnih znanja i sposobnosti za rad u struci, odnosno obavljanja specijalizacije, za vreme utvrđeno programom usavršavanja, odnosno specijalizacije, u skladu sa posebnim propisom.
Poslodavac može licu na stručnom osposobljavanju ili usavršavanju da obezbedi novčanu naknadu i druga prava, u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o stručnom osposobljavanju i usavršavanju.
Novčana naknada iz stava 3. ovog člana ne smatra se zaradom u smislu ovog zakona.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović