PRAVILNIK O SADRŽINI I OBLIKU IZJAVE O OBAVLJANJU TRGOVINE LIČNIM NUĐENJEM

(„Sl. glasnik RS“, br. 116/2014)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i oblik izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem.

Član 2

Pisana izjava koju je u skladu sa Zakonom, trgovac, odnosno njegov punomoćnik koji obavlja trgovinu ličnim nuđenjem dužan da poseduje, sadrži:

1) broj izjave;

2) poslovno ime trgovca;

3) adresu trgovca;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović