PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

(„Sl. glasnik RS“, br. 127/2014)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike (u daljem tekstu: pravno lice i preduzetnik), koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Ovaj pravilnik primenjuje se i na ogranke i druge organizacione delove stranih pravnih lica koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Član 2

Obrazac Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike (u daljem tekstu: Statistički izveštaj), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U pogledu sadržine grupa računa i računa u Statističkom izveštaju postupa se prema odredbama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službeni glasnik RS“, broj 95/14).

U Statističkom izveštaju iznosi se upisuju u hiljadama dinara, a broj akcija i zaposlenih u celom broju.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović