• Home
  • Blog
  • Događaji

26.11. 2014. ODRŽAN JE SEMINAR: “PRIPREMA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA ZA PRIMENU ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINASIRANJU TERORIZMA”

U cilju upoznavanja vlasnika računovodstvenim agencija i želji da poslovanje njivovih firmi bude u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, tako da izbegnu neprijatnosti prilikom inspekcijske kontrole i visoke novčane kazne, 26.11.2014. godine, održan je jednodnevni seminar na temu “PRIPREMA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA ZA PRIMENU ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINASIRANJU TERORIZMA”, u organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2.
Uprava za sprečavanje pranja novca i inspekcija Uprave prihoda od početka 2013., a posebno u toku 2014. godine, sprovode intenzivan nadzor i kontrolu knjigovodstvenih agencija, kako u praksi sprovode Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.
U radnoj verziji predloženih izmena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, predloženo je ukidanje obaveze sticanja licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica, Član 40. Zakona, stav 5.
S druge strane predloženo je višestruko uvećanje novčanih kazni koje su propisane i za najmanje propuste.

DSCI0257  DSCI0258DSCI0253

Cilj seminara je bio detaljno upoznavanje sa propisima i novinama iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i njihova primena u praksi.
Ciljna grupa seminara: su vlasnici računovodstvenih agencija, direktori privrednih društava koje vode knjigovodstvo drugim firmama i zaposleni u njima, koji su se upoznali sa iskustvima firme koja je imala kontrolu inspekcije Uprave za sprečavanje pranja novca.

Polaznici seminara su se upoznali sa neophodnom dokumentacijom koju svaki obveznik prema Zakonu o SPN i FT u svojoj firmi mora da poseduje i prezentuje inspekciji, kako bi se izbegle visoke kazne. Donošenjem potrebnih odluka o imenovanju ovlašćenih lica, usaglašavanjem svojih pravilnika, obrazaca za procenu rizika, programa stručnog obrazovanja zaposlenih …
Seminar je održao dipl. ekonomista DEJAN TRIFUNOVIĆ, suvlasnik i zamenik direktora “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o, Beograd, sa dugogodišnjim iskustvom u finansijskom i računovodstvenom sektoru banaka i privrede, ovlašćeni računovođa, revizor, ovlašćeni procenitelj kapitala, sa položenim ispitom i licencom za obavljanje poslova ovlašćenog lica u računovodstvu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom.

Interaktivni seminar je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u poslovanju računovodstvenih agencija.
Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu, da na vreme zaštite svoje firme od sankcija nadležnih inspekcija.

Svaki polaznik je dobi pored skripti sa predavanja, obrazce i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i primenljiva u procesu rada. Pored štampanog materijala, polaznici dobijaju i CD sa kompletnim materijalom koji sadrži sve neophodne modele dokumentacije.
Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih firmi: GAKOVIĆ doo, Novi Beograd, POSLOVNI INKUBATOR doo, Senta, Agencija za računovodstvene poslove BOKI Beograd, BONUS SISTEM doo, Beograd, Agencija DIVA Mladenovac.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović