OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA OD 01.07.2014. GODINE

8236164_MUsvojene Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr. i 108/2013) i Izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013 i 108/2013), koje su objavljene u „Sl. glasniku RS“, br. 57/2014 od 30.5.2014. godine, omogućavaju olakšice za zapošljavanje novih lica.
Izmene i dopune ovih zakona počele su da se primenjuju 1.7.2014. godine.
Nova zakonska rešenja menjaju dosadašnji sistem olakšica koji se odnosi na zapošljavanje određenih kategorija lica (pripravnika, lica mlađih od 30 godina i lica starijih od 45 godina, odnosno 50 godina) jednom merom koja se odnosi na zapošljavanje novih lica nezavisno od starosne granice, odnosno radnog iskustva.
Napominjemo da odredbe ovih zakona kojima su propisane olakšice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom nisu menjane.

 

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović