ODLUKA O POSEBNOJ NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

(„Sl. list grada Beograda“, br. 22/99, 6/2001, 37/2004, 29/2005, 19/2007, 43/2007, 53/2008, 60/2009, 45/2010, 65/2012 i 50/2014)

Član 1

Ovom odlukom uvodi se posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine (u daljem tekstu: posebna naknada) i utvrđuje način obezbeđenja i upotrebe sredstava od posebne naknade, a radi stvaranja materijalnih uslova za ostvarivanje prava i dužnosti grada Beograda u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine.

Član 2

Sredstva od posebne naknade, obezbeđena u skladu sa odredbama ove odluke, prihod su budžeta grada Beograda.

Odlukom o obimu sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama, utvrđuje se raspodela prihoda od posebne naknade između grada Beograda i gradskih opština.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović