• Home
  • Blog
  • Vesti
2

KALENDAR SPOLJNOTRGOVINSKIH OBAVEZA – DOSTAVLJANJE PROPISANIH IZVEŠTAJA NBS DO 10. OKTOBRA 2014.

Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom” objavljena u “Sl. Glasniku RS” br. 87/2009.godine i dalje je na snazi, što znači da i dalje postoji obaveza dostavljanja izveštaja Narodnoj Banci Srbije po sledećim poslovima:
1) Direktnih investicija nerezidenata u zemlji – obrazac DI-1;
Izveštaj o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji, obavezni su da dostavljaju svi privredni subjekti koji za osnivača pored rezidenta /fizičko ili pravno lice/ imaju za osnivače i strana lica /fizička ili pravna/
2) Direktnih investicija rezidenata u inostranstvu – obrazac DI-2;
Na Obrascu DI-2 dostavlja se izveštaj o direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu, odnosno ukoliko pravno ili fizičko lice rezident Srbije poseduje 10% i više vlasništva u nekoj firmi u inostranstvu.

3) Izveštaj o portfolio vlasničkim ulaganjima rezidenata u inostranstvu – na Obrascu PI, tromesečno;
Na obrascu PI dostavlja se izveštaj ukoliko domaće pravno ili fizičko lice ima manje od 10% vlasništva u nekoj firmi u inostranstvu.
4) mesečne izveštaje o ulaganju u dužničke hartije od vrednosti – ulaganje rezidenata u dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci nerezidenti i ulaganje nerezidenata u dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci rezidenti – na Obrascu HOV;
5) izveštaj o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova – na Obrascu GRU, tromesečno;
Obrazac GRU popunjavaju obveznici rezidenti koji imaju zaključene ugovore o izvođenju investicionih (građevinskih) radova koji se obavljaju u inostranstvu, kao i nerezidenti koji investicione radove izvode u Republici Srbiji bez obzira na to da li je ugovor zaključen pre ili tokom izveštajnog perioda.
Obrazac GRU-A, se koristi kod izveštavanja rezidenata o izvođenju investicionih radova u inostranstvu, ili oznaka
Obrazac GRU-B, koristi se kod izveštavanja o izvođenju investicionih radova nerezidenata u Republici Srbiji.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.