PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA POLJOPRIVREDNIH SAVETODAVACA

(„Sl. glasnik RS“, br. 67/2014)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i način vođenja Registra poljoprivrednih savetodavaca (u daljem tekstu: Registar).

Član 2

Registar vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi.

Član 3

Registar sadrži sledeće podatke:

1) opšte podatke, i to:

(1) registarski (redni) broj upisa u Registar,

(2) broj i datum rešenja o dozvoli upisa u Registar,

(3) ime, očevo ime i prezime imaoca licence,

(4) adresu prebivališta imaoca licence,

(5) jedinstveni matični broj građana imaoca licence,

(6) broj telefona i elektronsku adresu;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović