PRAVILNIK O POSLOVNOM PROSTORU I OPREMI POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

PRAVILNIK
O POSLOVNOM PROSTORU I OPREMI POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

(„Sl. glasnik RS“, br. 75/2014)

Predmet
Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi za poslovni prostor i opremu posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: posrednik).

Minimalni tehnički uslovi za poslovni prostor
Član 2

Posrednik obavlja delatnost u poslovnom prostoru ili u stanu koji se koristi kao poslovni prostor, u skladu sa propisima.
Posrednik obavlja delatnost u stanu koji se koristi kao poslovni prostor:
1) ako stan ima zaseban ulaz iz hodnika stambene zgrade u kojoj se nalazi, iz dvorišta stambene zgrade, odnosno sa ulice;
2) ako u stanu postoji sanitarni čvor;
3) ako se stan ne koristi za stanovanje.

Minimalni tehnički uslovi za opremu
Član 3

Posrednik je tehnički opremljen savremenim sredstvima komunikacije: fiksnim odnosno mobilnim telefonom i pristupom internetu.
Posrednik raspolaže opremom za identifikaciju lica – elektronskim čitačem biometrijske lične karte sa mikrokontrolerom (čipom), računarom i štampačem.

Stupanje na snagu
Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović