TRANSFERNE CENE – CENE VAN DOHVATA RUKE

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad,11. Juna 2014. godine, zbog aktuelnosti teme i velikog interesovanja ponovo održan seminar o transfernim cenama i poslovanju povezanih lica.

 DSCI0334

Novi Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnik o transfernim cenama koji je na  snazi od 20. jula 2013. godine), obavezuju sve privrednike koji posluju sa povezanim licima, da pored podataka koji se iskazuju u PB, do kraja juna ove godine dostave Poreskim organima i Izveštaj/Studiju o transfernim cenama – cenama van dohvata ruke. Obaveza izveštavanja se prvi put primenjuje za sastavljanje poreskog Bilansa za 2013. godinu a odnosi se na pravna lica i preduzetnike u slučajevima:

  • kada je firma suosnivač ili osnivač još neke firme, sa kojom posluje;
  • kada je osnivač, pored svoj firme, osnivač i firme sa kojom posluje;
  • kada se od povezanog lica ili osnivača zakupljuje poslovni prostor ili neko pokretno sredstvo;
  • kada firma-osnivač ili suosnivač daje pozajmicu ili kredit, ili se to čini sa povezanim licem;
  • kada se ima promet robe ili usluge sa nekom od firmi koja ima sedište na teritoriji posebne jurisdikcije ili uobičajeni naziv “poreskog raja”.

DSCI0337

Na seminaru je istaknuto da su transferne cene, one cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica, ili se daju međusobne pozajmice i krediti. S obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, (pravna lica između kojih postoji mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja) postoji i mogućnost  za manipulisanje u cilju izbegavanja plaćanja poreza.

Predavač i autor seminara je gospođa BILJANA TRIFUNOVIĆ, dipl. ekonomista, vlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o, Beograd, koja aktivno primenjuje spoljotrgovinske i devizne propise u realizaciji ovih poslova za veliki broj domaćih i stranih kompanija.

Kako su naši polaznici ocenili seminar:

 • Praktično i poučno izlaganje
 • Pohvale za praktično izlaganje
 • Veoma sam zadovoljan
 • Visoko stručno i jasno
 • Izuzetno predavanje predavača
 • Sve pohvale
 • Sve pohvale za predavača, odrađena tema maksimalno, niko nije imao dodatna pitanja, to govori sve.

Šta se našim  dopalo na seminaru:

 • Praktično izlaganje iz prakse
 • Izlaganje kao i dokumentacija
 • Prijatna atmosfera i stručnost predavača
 • To što ću nakon njega moći uraditi studiju
 • Predavač
 • Sve je super i svaka čast
 • Tema i izlaganje
 • Sve
 • Izuzetno predavanje
 • Odnos predavača
 • Predavanja dostupna svima, neposrednost

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović