3

SKRAĆENI IZEŠTAJ O TRANSFERNIM CENAMA

18385a7

Na osnovu člana 2. PRAVILNIKA O TRANSFERNIM CENAMA I METODAMA KOJE SE PO PRINCIPU „VAN DOHVATA RUKE“ PRIMENJUJU KOD UTVRĐIVANJA CENE TRANSAKCIJA MEĐU POVEZANIM LICIMA   objavljen u „Službenom glasniku RS“, br, 61/2013 i 8/2014., od 30. 01. 2014. dostavljamo skraćeni

IZVEŠTAJ O TRANSFERNIM CENAMA

Privredno društvo „XXXXXXXXXXXX“ d.o.o., Beograd, sa sedištem u ul. VVVVVVVVVVVVVV    br. 18/5, matični broj: 88888888 , PIB 105555555, imalo je u toku 2013. godine sledeće transakcije sa povezanim licima:

I  ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

         Na osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa fizičkim licem mesečno je plaćana zakupnina za korišćenje poslovnog prostora u iznosu od 20,000,00 dinara. Prilikom plaćanja zakupnine, redovno je obračunavan i plaćan porez  na prihode od kapitala na zakup nepokretnosti. PU Palilula redovno je dostavljan obrazac PP OPJ-3 .

         Na ime zakupa u periodu od 01. 01. – 31. 12. 2013. isplaćeno je  240.000,00 dinara.

         Povezano lice sa kojim je transakcija izvršena je BBBBBBBBB BBBB  – vlasnik stana /fizičko lice/. Darko Radivojević je zaposlen u firmi „PPPPPPPPPP“ d.o.o., .

         Osnov povezanosti fizičkog lica i firme je rodbinski odnos. BBBBBB BBBBBBB je suprug FFFFFFFFF FFFFFFFF koja je osnivač i direktor firme„XXXXXXXXXXX“ d.o.o.,   Beograd.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.