ODLUKA O POSTAVLJANJU BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA


(„Sl. list grada Beograda“, br. 11/2014 i 25/2014 – ispr.)

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovom odlukom uređuje se postavljanje i uklanjanje bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda.

Pojam i vrste bašte ugostiteljskog objekta

Član 2

Bašta ugostiteljskog objekta (u daljem tekstu: bašta) u smislu ove odluke je montažno-demontažni objekat privremenog karaktera u funkciji ugostiteljske delatnosti koja se obavlja u ugostiteljskom objektu, i postavlja se na površinama određenim ovom odlukom.

Bašta može biti iz jednog ili više delova koji mogu biti otvorenog ili zatvorenog tipa.

Bašta se može se postavljati tokom cele godine.

Elementi bašte

Član 3

Baštu čine stolovi i stolice, a po potrebi senilo, podna platforma, ograda, žardinjera, rasveta, pano za izlaganje menija i cenovnika i drugi elementi koji se postavljaju u skladu sa ovom odlukom.

II POSTAVLJANJE BAŠTE

Odobrenje za postavljanje bašte

Član 4

Bašta se postavlja na osnovu odobrenja koje se izdaje u formi rešenja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za komunalne poslove (u daljem tekstu: nadležna organizaciona jedinica).

Rešenjem se odobrava postavljanje bašte za traženi period tekuće odnosno naredne godine.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović