KOMISIONA PRODAJA DOBARA

komision-nusicevaZakonska i podzakonska regulativa komisione prodaje usluga i dobara

I ako više nema starih dobrih komisionih prodavnica u Beogradu, gde smo kupovali prve farmerke, patike, satove i drugu robu iz inostranstva, uglavnom iz Italije, komisione usluge i komisiona prodaja robe je regulisana važećim zakonskim propisima.

Komisiona prodaja (engl. commission sale, nem. kommissionshandel) jedan je od načina prodaje u kojem učestvuju komisionar s jedne i njegov komitent s druge strane.

KOMISIONAR je posrednik koji radi u svoje ime, ali za račun KOMITENTA koji je ili proizvođač ili vlasnik robe.

Naknada komisionaru je PROVIZIJA od prodate robe u skladu sa ugovorom o komisionoj prodaji.

Za svaki komisioni posao zaključuje se ugovor. Na osnovu tog ugovora komisionar dobija nalog za prodaju određene robe, odnosno upute imperativne ili indikativne prirode. Komisioni nalog može biti tržišni ili fiksni. TRŽIŠNI NALOG je onda kada treba kupiti ili prodati robu po optimalnim uslovima i to obavezuje komitenta, a FIKSNI NALOG je onda kada komisionar dobija fiksne uslove od kojih ne sme odstupiti, jer onda razlika između ugovorene i ostvarene provizije pada na njegov teret. Komisioni nalog može biti i AD HOC NALOG (od slučaja do slučaja).

Komisione usluge, odnosno komisiona prodaja, obuhvaćena je sledećim zakonima i podzakonskim aktima:

Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja – dalje: Zakon);

• Uredbu o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 54/2010 – dalje: Uredba);

• Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010 i 10/2013);

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe („Sl. glasnik RS“, br. 47/96, 22/97, 6/99, 99/2005, 100/2007, 98/2009 i 62/2011 – dr. pravilnik – dalje: Pravilnik);

• Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga („Sl. glasnik RS“, br. 45/96, 48/96 – ispr., 9/97, 6/99, 109/2009 i 7/2010);

• Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012 – dalje: Zakon o PDV).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović