KOMISIONA PRODAJA DOBARA

bela_tehnika_3U vreme važenja Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama u roku od 60 dana, sve češće se se između proizvođača i veletrgovine, sa maloprodajnim lancima zaključuju ugovori o komisionoj prodaji robe.

U prethodnom tekstu smo objasnili zakonsku i podzakonsku regulativu komisione prodaje usluga i dobara.

U ovom tekstu  ćemo objasniti poresko-računovodstveni tretman komisionih usluga, sa primerima knjiženja i primer Ugovora o komisionoj prodaji robe.

Kada komisionar izvrši prodaju komisione robe, shodno članu 42. Zakona o PDV, obveznik PDV je dužan da izda račun ili drugi dokument koji služi kao račun za svaki promet dobara i usluga drugim obveznicima PDV. Ovim članom su propisani i obavezni podaci koje mora da sadrži račun izdat u skladu sa Zakonom o PDV.

Na osnovu odredbe iz člana 43. Zakona o PDV, postoji mogućnost izdavanja dokumenta o obračunu od strane primaoca dobara i usluga koji ima tretman računa, a kojim se obračunava naknada za promet dobara i usluga. Kod komisionih poslova, primalac dobara i usluga je komisionar.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović