• Home
  • Blog
  • Racunovodstvo
1

REGISTROVANO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO KOJE NEMA STATUS PREDUZETNIKA NIJE U OBAVEZI DA VODI POSLOVNE KNJIGE I NIJE DUŽNO DA PLAĆA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

radnici-polje-nadnicari-nadnica-poljoprivreda-poljoprivredni-berba-jagode-tanjug--jaroslav-pap-jpg_660x330Poreska uprava Srbije je u vezi oporezivanja registrovanih poljoprivrednih gazdinastava u 2014. godini, dala je sledeće obveštenje: (REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA Centrala Sektor za kontrolu Broj: 000-430-02-0070/2013-G0049 11.12.2013. godina B e o g r a d)

Članom 32. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana, propisano je, da je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva, fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava, koje vodi poslovne knjige, mora kumulativno da ispunjava dva uslova:

1) da je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava i

2) da vodi poslovne knjige.

Ukoliko fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ne ispuni kumulativno navedena dva uslova, nema status preduzetnika.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.