POPUNJAVANJE PDP OBRASCA, I OBRAZACA ZA PORESKI PODSTICAJ PK, PK-1, SU, SU-2 I SI ZA 2013. GODINU

Nakon sastavljanja i priznavanja-ne priznavanja troškova u Poreskom Bilansu PB-1 obrazac, sledeći obavezni dokument je Porez na dobit pravnih lica – PDP. Uz obrazac PDP podnose se i druga dokumenta ukoliko ukoliko se koristi pravo na poreski kredit za nabavku opreme, obrasci PK,  PK-1, SU, SU-2, SI.

Privredna društva koja posluju u sa povezanim licima, pored ovih dokumenata dostavljaju i Studiju o transfernim cenama. Skraćeni Izveštaj o transfernim cenama dostavljaju privrednici čiji je promet sa jednim povezanim licem bio manji od 8.000.000 u toku 2013. godine.

Rok za podnošenje ovih dokumenata je 29. jun 2014. godine.

Propisani poreski izveštaji popunjavaju se i dostavljaju na osnovu prošle godine donetog Zakona  o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012 i 47/2013 – dalje: Zakon) i Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 20/2014 ).

Pravilnikom o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 24/2014) propisan je način popunjavanja Obrasca PDP.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović