KNJIŽENJE POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE PO NOVOM SISTEMU OBJEDINJENE NAPLATE OD 01. MARTA 2014. GODINE

elektronsko poslovanje23Od 01. marta 2014. godine, zbirnom uplatom na propisani jedinstveni račun uplaćuju se svi porezi i doprinosi po odbitku za sve vrste isplata (zarada, svih vrsta bolovanja, autorski honorari, povremeni i privremeni poslovi, ugovori o delu, prihodi od dividendi, kamata, prihodi od zakupa pokretnih i nepokretnih stvari i sve drugo iz Kataloga vrsta prihoda).

Postoji dilema da li se svi obračunati porezi i doprinosi po odbitku treba da knjiže na jedan, jedinstveni račun (konto), koji bi se zatvorio plaćanjem, objedinjenom uplatom svih poreza i doprinosa na propisani račun.

Knjiženje obračunatih prihoda, poreza i doprinosa po odbitku, kao i isplata, odnosno plaćanje poreza i doprinosa, vrši se u svemu na dosadašnji način. Knjiženje obračunatih obaveza vrši se na posebnim računima (kontima) po vrstama prihoda, odnosno poreza i doprinosa, a zatvaranje tih obaveza vrši se po primljenom izvodu u kojem je evidentirana jedinstvena isplata.

Za potrebe jednostavnijeg rasknjižavanja izvoda tekućeg računa, moguće je na računima obaveza otvoriti poseban račun za te namene. Može biti poseban analitički račun u okviru računa 469 – Ostale obaveze. U ovom slučaju obaveze za poreze i doprinose prvo se knjiže na dosadašnjim računima obaveza i odmah se ti računi zatvaraju u korist računa 469. Račun 469 se zatvara po osnovu uplate na tekući račun.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović