• Home
  • Blog
  • Događaji

09. aprila 2014. – ODRŽANA JE PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

Pranje novcaPripremna nastava za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u oblasti  sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma realizovana je u Privrednoj komori Beograda 9. aprila 2014. godine.  Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelo dipl. ekonomista Dejan Trifunović, suvlasnik i zamenik direktora “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”

Pripremne nastava je realizovana u cilju  detaljnog upoznavanja sa propisima i novinama iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, s posebnim akcentom na pripremu za uspešno polaganje ispita i dobijanje licence u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl.glasnik RS“, br. 20/09, 72/09 i 91/10, u primeni od 01.01.2011. godine), kako bi obveznici pomenutog Zakona imali  licencirano ovlašćeno lice i zamenika.  Nastavi su prisustvovali predstavnici „Jubmes bank“ a.d. Beograd, „Delta Generali“, „Grawe osiguranje a.d.o.“, „FOCUS FACTOR PLUS“ i „SAFE LIFE“ d.o.o.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović