PRAVNA LICA ČIJI JE OSNIVAČ DRŽAVA – TAKOĐE DOSTAVLJAJU STUDIJU O TRANSFERNIM CENAMA PORESKIM ORGANIMA

Zemanta Related Posts ThumbnailPravilnik o transfernim cenama uneo je bezbroj nedoumica i pitanja, između ostalog ko sve ima obavezu izrade i dostavljanja Studije o transfernim cenama. Privrednim društvima čiji su osnivači pravna i fizička lica koja posluju sa povezanim licima bilo je jasno da ih čeka veliki posao. Najveće nedoumice, da li su u obavezi ili ne imali su privredni subjekti čiji je osnivač ili organi upravljanja   država.

Na internet stranici Ministarstva finasija dato je objašnjenje 03.02. 2014. kojim je razjašnjena dilema, da pravna lica u čijem kapitalu, odnosno  organima upravljanja učestvuje Republika Srbija, autnomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, smatraju međusobno povezanim licima, sa apsekta primene pravila o transfernim cenama.

Naime, na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007 i 95/2010), Ministar finansija je doneo Objašnjenje br. 430-00-40/2014-04 od 3.2.2014. godine

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović