OPOREZIVANJE KAPITALNOG DOBITAKA – PB Obrazac

Zemanta Related Posts ThumbnailKapitalni dobitak ili gubitak nastaje prodajom, ili drugim prenosom uz naknadu i to:

         1) nepokretnosti koje je koristio kao osnovno sredstvo za obavljanje delatnosti;

         2) prava industrijske svojine;

         3) udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti*;

         4) investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda.

  Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene i njene nabavne cene. Ukoliko je    razlika negativna, u pitanju je kapitalni gubitak.

Obaveza plaćanja poreza na kapitalni dobitak odnosi se na sve rezidente, kako pravna tako i fizička lica, ali nisu pošteđeni ni nerezidenti koji prodaju nepokretnost na teritoriji Srbije, koja nije korišćena za obavljanje delatnosti.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović