Održan seminar na temu: “TRANSFERNE CENE – CENE VAN DOHVATA RUKE”

Predavač i autor seminara je bila gospođa BILJANA TRIFUNOVIĆ, dipl. ekonomista, vlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o, Beograd, koja aktivno primenjuje spoljotrgovinske i devizne propise u realizaciji ovih poslova za veliki broj domaćih i stranih kompanija

Na seminaru je istaknuto da transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica, ili daju međusobne pozajmice i krediti. S obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, (pravna lica između kojih postoji mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja) postoji i mogućnost  za manipulisanje u cilju izbegavanja plaćanja poreza. Novi Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnik o transfernim cenama (na snazi od 20. jula 2013. godine), obavezuju sve privrednike koji posluju sa povezanim licima, da pored podataka koji se iskazuju u PB, dostave Poreskim organima i Izveštaj/Studiju o transfernim cenama – cenama van dohvata ruke.

 

TC_1 DSCI0096

Obaveza izveštavanja se prvi put primenjuje za sastavljanje poreskog Bilansa za 2013. godinu a odnosi se na pravna lica i preduzetnike u slučajevima:

  • kada je firma suosnivač ili osnivač još neke firme, sa kojom posluje;
  • kada je osnivač, pored svoj firme, osnivač i firme sa kojom posluje;
  • kada se od povezanog lica ili osnivača zakupljuje poslovni prostor ili neko pokretno sredstvo;
  • kada firma-osnivač ili suosnivač daje pozajmicu ili kredit, ili se to čini sa povezanim licem;
  • kada se ima promet robe ili usluge sa nekom od firmi koja ima sedište na teritoriji posebne jurisdikcije ili uobičajeni naziv “poreskog raja”.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović