KOMENTAR NOVOG PB-1 OBRASCA

Nije neobično da nadležni organi usvoje neki od propisa polovinom januara koji se odnosi na poslovanje iz prethodne godine. Ovoga puta, tek 21. februara 2014. godine objavljen je Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica „Sl. glasniku RS“, br. 20/2014. godine. Pravilnik se primenjuje na utvđivanje osnovice oporezive dobiti pravnih lica za prethodnu 2013. godinu. Pomenutom Pravilniku, prethodile su značajne izmene koje se odnose na utvrđivanje dobiti pravnih lica, koje su propisane  odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 , 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012 i 47/2013).

Još veću pometnju pred sastavljanje finansijskih izveštaja uneo je i  Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Sl. glasnik RS“, br. 61/2013 i 8/2014).

Usled velikog broja izmena propisa, ali i zbog kašnjena u donošenju pratećih akata koja su neophodna za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2013. najveći broj privrednika da bi ispoštovao propisani rok 28. 02. 2014. za dostavljanje istih APR bio je prinuđen da na osnovu „probnog“ PB obrasca i PDP da što približnije utvrdi stvarni iznos oporezive dobiti. Sam čin izrade Studije o transfernim cenama, ne može se uraditi na brzinu, poseban problem predstavlja nedostatak podataka i nedostupnost baza podataka.

Razloga je bilo i više nego dovoljno da veliki broj preduzeća koja posluju sa povezanim licima da u „probnom“ PB i PDP ne obuhvati korekcije po osnovu transfernih cena ili iskaže pretpostavljene efekte. Na bazi takvih podataka sastavljeni su Bilans Stanja i Bilans Uspeha, iskazana je dobit i proknjižena je obaveza za porez stavom 721/481.

U narednom periodu (krajnji rok za dostavljanje PU Obrasca PB-1 i PDP je 29. juni 2014. godine, znači ima sasvim dovoljno vremena) prilikom sastavljanja pravih poreskih izveštaja, sasvim je realno očekivati da će doći do odstupanja od prvobitno utvrđenog iznosa poreza za 2013. godinu. Moguća odstupanja u visini poreza na dobit mogu da budu na više ili niže od iskazanog u početnom stanju 01.01.2014. i u tom slučaju:

– ukoliko je iskazana manja obaveza od stvarne,  utvrđena razlika knjiži se stavom 340/481 ili 350/481;

– ukoliko ste iskazali veću obavezu za porez na dobit od stvarno utvđene, u tom slučaju knjiži se konta stavom 481/340 ili 481/350.

U ovom slučaju, niste obavezni da dostavljate izmenjene finansijske izveštaje, korekcija je izvršena u 2014. godini. Novi finsnsijki izveštaji mogu da se sastave u slučaju da revizor zahteva korekciju finansijskih izveštaja za 2013. godinu.

Po čemu se novi Obrazac PB-1 razlikuje od prethodnog?

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović